Doğal kaynaklar ve tarihi-kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ve de toprak erozyonu ile mücadeleye doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, bilinçlendirme, proje, araştırma ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmaktır.

Dernek bu amaca ulaşmak için doğa-insan ilişkileri, tarihi ve kültürel değer–insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara özellikle erozyon ve önlenmesi konusunda kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için çalışır. Doğal ekosistemlerin korunması için çalışmalar yapar. Dernek, benzer amaçlı TEMA vakfı Trabzon temsilciliğinin tüm faaliyet ve ihtiyaçlarına imkanları dahilinde katkı sağlar.

Doğal ve tarihi-kültürel değerlerin tanıtılması, korunması, üye ve ilgi gruplarının bilinçlendirilmesi ve spor yapması amacı ile doğa sporları (yürüyüş, kampçılık, dağ çıkışı vb) ve kültürel etkinlik (ulusal ve uluslar arası tarih- kültür gezileri ve kampları ) düzenlemek ve başka dernek, kulüp, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen faaliyetlere katılmak. Faaliyet alanlarına giren dallarda sporcu yetiştirmek için her türlü aktiviteyi düzenlemek.

Dernek amaçlarına uygun konularda araştırma,proje, uygulama ve eğitim için; ön çalışma yürütmek, değerlendirme ve denetim çalışmaları yapmak veya yaptırmak ,kamu ve özel sektör üniversite, belediye, STK vb. kurum ve kurumlarla ortak çalışmada bulunmak veya bu kurumların dernek ile ilgili projelerini yürütmek.